تعویض محصول

مشتریان کفش پاتیک برای انجام آزمایش محصول خریداری شده تا 2 روز فرصت دارند. در صورتی که محصول خریداری شده دارای ایراد باشد، کفش پاتیک، کالا را برای آنها تعویض خواهد نمود. چنانچه کالای مورد نظر در انبار موجود نباشد، مشتریان ارجمند دو انتخاب خواهند داشت؛

1- دریافت کالای مشابه به انتخاب خود

2- عودت محصول

لازم به توضیح است که در هر دو حالت، این پروسه حداکثر ظرف 4 روز کاری انجام خواهد شد. هزینه کالای تعویض شده نیز بر عهده کفش پاتیک است.

شرایط تعویض

۱- مشتری باید ظرف 2 روز پس از دریافت سفارش، نسبت به اعلام ایراد محصول خریداری شده اقدام کند.

۲- ایراد می بایست به تأیید کارشناسان کفش پاتیک برسد.

۴- محصول خریداری شده حتما دارای گارانتی باشد.

۵- چنانچه ایراد مورد تأیید کارشناسان قرار نگیرد، کالا به مشتری عودت داده می شود و هزینه ارسال بر عهده خریدار است.