گارانتی محصول

کلیه محصولات کفش پاتیک دارای 6 ماه گارانتی از زمان صدور فاکتور می باشند.

شرایط گارانتی

– ارائه کارت ضمانت محصول، جهت خدمات پس از فروش الزامی است

– زمان انقضای گارانتی بر حسب تاریخ ثبت شده در کارت یا برچسب گارانتی محاسبه می شود

– اطمینان از سالم بودن ظاهر محصول، برچسب سریال و ضمانت نامه هنگام خرید و تحویل

– ضمانت نامه فقط با برچسب هولوگرام دارای ارزش قانونی بوده و در صورت مخدوش شدن یا عدم وجود هولوگرام، ضمانت نامه فاقد اعتبار است

– از تحویل گرفتن محصولاتی که پلمپ یا بسته بندی آنها باز شده باشد، خودداری نمایید

– ضمانت نامه حتما باید ممهور به مهر فروشنده بوده و تاریخ خرید در آن قید شود

مواردی که شامل گارانتی نمی شود

– ارائه خدمات به محصولات فاقد گارانتی معتبر مقدور نخواهد بود. لطفا هنگام خرید به گارانتی محصول دقت کنید.

– در صورت مخدوش بودن شماره سریال ضمانت نامه، و یا عدم تطابق شماره ها با یکدیگر، محصول از شرایط گارانتی خارج می شود.